01/Mar/2020 - WDSF OPEN YOUTH Standard
Table of results

No. of participants: 50 Start number
Adjudicators 1Ihnatenko, Ivan / Hordiuta, Sofiia 2Filatov, Kostiantyn / Shepshynska, Viktoriia 6Yefremov, Maksym / Yurchenko, Anastasiia 12Ronkovych, Andrii / Bulkach, Nastasia 16Zabolotskyy, Dmytro / Mishchan, Uliana 17Selezniuk, Nazarii / Behal, Vladyslava 18Kernychyshyn, Stanislav / Tkachuk, Dariia 22Bodko, Dmytro / Kutyrkina, Valeriia 23Rotar, Stepan / Ternovenko, Yuliia 24Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda 27Samsaliyev, Yeskendir / Chomatidi, Ludmila 28Dikenshtein, Kostiantyn / Kozak, Daria 31Dubyna, Denys / Fedchenko, Anastasiia 32Aydogan, Berk Can / Gayretli, Heval Irmak 35Chumak, Mykyta / Samchynska, Mariia
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
4
5
3
3
3
5
5
5
5
3
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
4
2
2
2
2
3
1
4
4
0
1
2
2
5
3
5
3
5
5
4
1
4
3
2
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
4
5
5
4
5
4
5
4
4
1
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
4
3
4
4
3
3
4
3
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
3
4
5
5
5
5
5
3
3
3
5
3
2
1
4
1
5
5
5
3
2
3
5
1
5
4
2
1
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Result of 1st round 46 52 23 40 10 4 45 55 34 3 53 49 35 35 54
Qualified for 2nd round X X   X     X X X   X X X X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
2
5
0
1
5
2
1
2
2
0
3
2
2
2
1
0
5
0
2
5
1
1
  0
5
1
5
2
0
5
2
0
2
5
    2
4
3
3
1
1
3
0
1
1
0
2
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
2
2
2
0
4
0
1
2
  4
3
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
2
3
1
0
0
2
5
3
4
2
0
4
0
2
0
0
2
0
0
2
4
3
2
1
2
0
3
3
0
0
0
5
5
2
5
2
5
5
3
5
5
5
Result of 2nd round 23 21   27     19 50 24   49 30 12 18 47
Qualified for 3rd round               X     X X     X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
              0
5
0
4
0
2
0
4
1
2
1
    4
0
5
0
3
5
1
1
5
5
5
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
    4
5
1
5
0
4
5
4
5
2
4
Result of 3rd round               19     34 4     39
Qualified for 4th round                     X       X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
                    0
0
5
0
0
4
0
0
1
0
1
      0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
Result of 4th round                     11       2
Qualified for final                              
Result of final                              
Start number 1Ihnatenko, Ivan / Hordiuta, Sofiia 2Filatov, Kostiantyn / Shepshynska, Viktoriia 6Yefremov, Maksym / Yurchenko, Anastasiia 12Ronkovych, Andrii / Bulkach, Nastasia 16Zabolotskyy, Dmytro / Mishchan, Uliana 17Selezniuk, Nazarii / Behal, Vladyslava 18Kernychyshyn, Stanislav / Tkachuk, Dariia 22Bodko, Dmytro / Kutyrkina, Valeriia 23Rotar, Stepan / Ternovenko, Yuliia 24Fidan, Mert / Ergun, Aylin Eda 27Samsaliyev, Yeskendir / Chomatidi, Ludmila 28Dikenshtein, Kostiantyn / Kozak, Daria 31Dubyna, Denys / Fedchenko, Anastasiia 32Aydogan, Berk Can / Gayretli, Heval Irmak 35Chumak, Mykyta / Samchynska, Mariia
Rank from
Rank to
27
 
28
30
43
 
25
 
46
 
49
 
31
 
15
 
26
 
50
 
9
 
22
 
37
 
32
33
12
 

No. of participants: 50 Start number
Adjudicators 37Arsentiev, Mykyta / Charkina, Oleksandra 41Bivol, Valeriu / Sumcova, Eva-Marina 45Portianov, Danylo / Nikitina, Nadiia 46Chirpac, Alin-Emanuel / Chirpac, Madalina-Emanuela 47Alemdaroglu, Yigit / Polat, Nehir 55Chornii, Dmytro / Lozinska, Valeriia 63Donskoy, Gleb / Shparkovskaia, Valeriia 77Porcesco-Gozun, Anton / Sereda, Irina 80Rimkus, Mykolas / Jankunaite, Enrika 81Kachur, Herhev / Vetrova, Oleksandriia 82Grinevics, Andrejs / Dobrovolskyte, Kornelija 87Brener, Ron / Itelman, Michal 88Savtsuk, Maksim / Paern, Sabine Liisa 89Korosteljov, Saveli / Sagur, Kristiin 90Klementjev, Georgi / Zohhova, Elika
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
4
1
4
3
3
2
0
2
3
4
2
4
2
5
3
5
5
4
3
4
4
5
3
4
2
2
1
3
3
0
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
2
5
5
2
2
5
4
1
1
2
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
1
5
4
4
3
1
3
4
1
  5
3
4
3
5
5
5
4
2
2
4
0
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
    5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Result of 1st round 28 44 31 52 34 53 35   42 6     52 54 55
Qualified for 2nd round   X   X X X X X X   X X X X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
  4
2
2
4
1
0
0
1
2
0
5
  0
5
4
5
4
5
5
3
0
5
5
4
1
2
0
1
0
3
1
0
0
2
2
5
5
4
3
5
5
5
0
5
1
0
1
0
5
2
1
0
0
0
4
0
5
5
4
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
4
2
0
0
2
4
0
2
5
  5
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
4
5
4
3
4
5
5
0
3
1
0
5
5
5
1
2
5
0
1
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Result of 2nd round   21   41 14 40 13 50 21   52 54 39 28 50
Qualified for 3rd round       X   X   X     X X X X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
      0
2
0
2
5
2
4
0
0
5
5
  0
5
3
1
0
0
0
2
0
0
0
  5
5
3
1
5
4
5
5
5
5
5
    5
4
3
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
0
5
5
4
5
5
5
5
5
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
1
5
5
4
5
3
5
3
1
Result of 3rd round       25   11   48     51 47 2 5 32
Qualified for 4th round               X     X X     X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
              4
4
5
2
3
3
4
4
5
5
5
    5
5
1
5
4
3
5
5
4
5
5
5
3
0
2
4
3
5
3
4
5
5
    0
4
0
2
1
2
0
0
4
0
1
Result of 4th round               44     47 39     14
Qualified for final               X     X X      
Result of final               25,0     13,0 20,0      
Start number 37Arsentiev, Mykyta / Charkina, Oleksandra 41Bivol, Valeriu / Sumcova, Eva-Marina 45Portianov, Danylo / Nikitina, Nadiia 46Chirpac, Alin-Emanuel / Chirpac, Madalina-Emanuela 47Alemdaroglu, Yigit / Polat, Nehir 55Chornii, Dmytro / Lozinska, Valeriia 63Donskoy, Gleb / Shparkovskaia, Valeriia 77Porcesco-Gozun, Anton / Sereda, Irina 80Rimkus, Mykolas / Jankunaite, Enrika 81Kachur, Herhev / Vetrova, Oleksandriia 82Grinevics, Andrejs / Dobrovolskyte, Kornelija 87Brener, Ron / Itelman, Michal 88Savtsuk, Maksim / Paern, Sabine Liisa 89Korosteljov, Saveli / Sagur, Kristiin 90Klementjev, Georgi / Zohhova, Elika
Rank from
Rank to
42
 
28
30
39
 
14
 
34
35
18
19
36
 
5
 
28
30
48
 
3
 
4
 
23
 
21
 
8
 

No. of participants: 50 Start number
Adjudicators 91Losiev, Vladyslav / Prokopieva, Sofiia 95Dovbysh, Vladyslav / Kulichenko, Oleksandra 106Birukou, Artsemi / Kurylina, Kseniay 111Blyzniuk, Illia / Rudenko, Stefaniia 114Salahhov, Renat / Baranjuk, Sofia 122Buda, Patrik / Budova, Silvia 123Makarovas, Laurynas / Ambrazeviciute, Kotryna 125Krykunov, Mykola / Bobrynova, Anastasiia 154Dikhtiar, Maksym / Strachkova, Oleksandra 158Canturk, Samet / Kirgiz, Umayim 159Niezhentsev, Mykyta / Filiska, Zofia 166Cimbir, Dragos / Rotaru, Beatricia 168Zadyraka, Oleksandr / Chervinska-Ivashura, Olena 172Kruger, Alex / Charlott, Fabien Lax 173Melekhavets, Makar / Nikalaichyk, Maryia
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
5
5
3
4
3
4
5
4
4
5
4
1
4
4
1
3
3
0
3
5
4
1
0
1
5
4
3
5
0
2
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
5
5
2
5
4
4
4
5
  5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
0
4
3
1
2
2
0
0
1
2
1
2
0
0
1
0
0
2
2
1
1
2
4
4
2
3
3
1
1
4
2
3
2
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
  3
5
5
4
4
5
5
5
5
3
5
  5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
Result of 1st round 46 29 34 54 44   54 16 11 29 51   49   53
Qualified for 2nd round X   X X X X X       X X X X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
5
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
  0
0
4
2
0
5
0
0
5
2
0
3
5
5
5
5
4
5
0
5
5
5
4
1
3
1
5
1
0
5
5
4
2
3
3
5
5
5
5
5
4
1
5
5
4
3
4
5
5
4
5
5
5
4
5
      3
5
4
4
5
5
5
5
5
4
2
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
5
2
5
3
4
0
1
4
1
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
4
1
1
4
5
5
2
5
4
5
Result of 2nd round 9   18 47 31 46 49       47 51 36 47 41
Qualified for 3rd round       X X X X       X X X X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
      0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
5
5
4
3
5
5
0
5
5
0
5
5
4
5
2
0
5
0
0
1
      2
4
1
2
1
2
0
1
1
1
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
1
1
1
0
0
0
0
0
0
5
0
5
5
5
3
5
4
5
5
3
5
0
2
3
2
4
5
0
1
2
5
Result of 3rd round       9 1 43 27       15 55 11 45 29
Qualified for 4th round           X           X   X X
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
          0
2
4
3
3
2
3
5
0
0
5
          5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
  4
0
5
5
4
3
4
4
1
3
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
Result of 4th round           27           54   33 5
Qualified for final                       X   X  
Result of final                       5,0   30,0  
Start number 91Losiev, Vladyslav / Prokopieva, Sofiia 95Dovbysh, Vladyslav / Kulichenko, Oleksandra 106Birukou, Artsemi / Kurylina, Kseniay 111Blyzniuk, Illia / Rudenko, Stefaniia 114Salahhov, Renat / Baranjuk, Sofia 122Buda, Patrik / Budova, Silvia 123Makarovas, Laurynas / Ambrazeviciute, Kotryna 125Krykunov, Mykola / Bobrynova, Anastasiia 154Dikhtiar, Maksym / Strachkova, Oleksandra 158Canturk, Samet / Kirgiz, Umayim 159Niezhentsev, Mykyta / Filiska, Zofia 166Cimbir, Dragos / Rotaru, Beatricia 168Zadyraka, Oleksandr / Chervinska-Ivashura, Olena 172Kruger, Alex / Charlott, Fabien Lax 173Melekhavets, Makar / Nikalaichyk, Maryia
Rank from
Rank to
38
 
40
41
32
33
20
 
24
 
7
 
13
 
44
 
45
 
40
41
16
17
1
 
18
19
6
 
11
 

No. of participants: 50 Start number
Adjudicators 175Ivanov, Hristo / Bakardzhieva, Radina 176Konstantynov, Sergii / Huska, Yuliia 177Danylevskyi, Denys / Kvasnytsia, Anhelina 180Bessonov, Aleksey / Barjabin, Sarah Sofie 185Shvaibovich, Aliaksandr / Sirotka, Anastasiya                    
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
5
3
5
3
5
5
5
4
5
5
5
1
1
0
2
0
0
0
1
2
1
1
4
3
4
4
3
4
4
5
5
5
4
  5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
                   
Result of 1st round 50 9 45   52                    
Qualified for 2nd round X   X X X                    
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
5
1
5
1
5
5
5
5
5
5
5
  1
1
2
2
1
0
0
4
0
3
0
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
3
0
5
5
1
5
5
5
                   
Result of 2nd round 47   14 54 40                    
Qualified for 3rd round X     X X                    
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
5
0
5
0
3
4
5
3
5
5
5
    5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
0
0
4
0
0
2
0
2
5
1
1
                   
Result of 3rd round 40     53 15                    
Qualified for 4th round X     X                      
N) Vano Kandelaki
O) Alla Keba
P) Asis Khadjeh-Nouri
U) Angelo Madonia
V) Aleksandr Makarov
AB) Rovald Nagayev
AK) Alexaander Tinkelman
AL) Toth, Noemi Katalin
AM) Liudmila Tsyrkun
AN) Yavor Valchev
AO) Artur Varnacov
2
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
    5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
2
                     
Result of 4th round 6     48                      
Qualified for final       X                      
Result of final       12,0                      
Start number 175Ivanov, Hristo / Bakardzhieva, Radina 176Konstantynov, Sergii / Huska, Yuliia 177Danylevskyi, Denys / Kvasnytsia, Anhelina 180Bessonov, Aleksey / Barjabin, Sarah Sofie 185Shvaibovich, Aliaksandr / Sirotka, Anastasiya                    
Rank from
Rank to
10
 
47
 
34
35
2
 
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


This list was generated by TopTurnier for Windows V8.8a.